Alzheimer uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

TIA
TIA staat voor Transient Ischemic Attack en is een hersenaandoening waarbij een bloedvat tijdelijk wordt afgesloten. Deze afsluiting wordt veroorzaakt door een [bloedprop]. Na een tijdje lost de prop op, waardoor de klachten van een TIA vaak maar een paar minuten duren. Er zijn geen blijvende klachten, maar een TIA kan wel wijzen op een herseninfarct in de toekomst. Daarom moet een TIA wel serieus worden genomen.
Beroerte
Een beroerte is een hersenaandoening waarbij een deel van de hersenen een tijd geen zuurstof meer krijgen. Dit veroorzaakt uitvalsverschijnselen, zoals het verliezen van spraak en verlamming van de ledematen. Hoe heftig de verschijnselen zijn hangt af van welk deel van de hersenen zuurstoftekort heeft gehad en voor hoe lang. Hoe langer het zuurstofgebrek, hoe erger de schade aan de hersenen en hoe kleiner de kans is op een goed herstel. De drie meest bekende signalen van een beroerte zijn het hebben een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Wanneer je dit herkent bij een persoon, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk het alarmnummer te bellen.
Agnosie
Agnosie is een hersenaandoening waarbij je dingen niet meer via je zintuigen kunt herkennen. Denk hierbij aan geluiden, geuren of objecten doordat je gehoor, reuk of zicht niet meer goed werkt. Je zintuigen werken nog wel, alleen de informatie kan niet meer worden verwerkt door je hersenen. Hierdoor kan iemand met agnosie de wereld als vreemd ervaren. Een oorzaak van agnosie kan zijn: hersenletsel, dementie of een hersentumor. Het is niet zo dat al je zintuigen wegvallen, vaak gaat het maar om één zintuig.
Dorstprikkel
Een dorstprikkel is een signaal dat je hersenen geven wanneer je vocht nodig hebt. Wanneer de dorstprikkel optreedt, betekent het dat je lichaam te weinig vocht in zich heeft en dat dit aangevuld moet worden. Door dit signaal krijg je dorst en wordt je mond droog. Hierdoor weet jij dat je extra moet drinken zodat het vochtniveau in je lichaam weer hersteld. Bij mensen met alzheimer komt het voor dat de dorstprikkel verdwijnt. Hierdoor weten ze niet wanneer ze moeten drinken en is er kans op uitdroging, wat gevaarlijk kan zijn.
Mantelzorg
Mantelzorg is het verzorgen van iemand in je omgeving die hulp nodig heeft. Het gaat hierbij vaak om medische hulp. Een paar voorbeelden:
  • Een moeder is verlamd en zit in een rolstoel. Haar dochter helpt bij dagelijkse taken.
  • Een jongen is zwaar gehandicapt. Zijn moeder werkt niet zodat ze volledig voor hem kan zorgen.
  • De vader van een man is dement en kan niet meer alleen wonen. Zijn zoon neemt hem in huis en werkt minder om voor hem te zorgen.

Recent beantwoorde vragen