Alzheimer uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Dorstprikkel
Een dorstprikkel is een signaal dat je hersenen geven wanneer je vocht nodig hebt. Wanneer de dorstprikkel optreedt, betekent het dat je lichaam te weinig vocht in zich heeft en dat dit aangevuld moet worden. Door dit signaal krijg je dorst en wordt je mond droog. Hierdoor weet jij dat je extra moet drinken zodat het vochtniveau in je lichaam weer hersteld. Bij mensen met alzheimer komt het voor dat de dorstprikkel verdwijnt. Hierdoor weten ze niet wanneer ze moeten drinken en is er kans op uitdroging, wat gevaarlijk kan zijn.
Mantelzorg
Mantelzorg is het verzorgen van iemand in je omgeving die hulp nodig heeft. Het gaat hierbij vaak om medische hulp. Een paar voorbeelden:
  • Een moeder is verlamd en zit in een rolstoel. Haar dochter helpt bij dagelijkse taken.
  • Een jongen is zwaar gehandicapt. Zijn moeder werkt niet zodat ze volledig voor hem kan zorgen.
  • De vader van een man is dement en kan niet meer alleen wonen. Zijn zoon neemt hem in huis en werkt minder om voor hem te zorgen.
Wilsbekwaamheid
Wilsbekwaamheid is wanneer iemand zelf een beslissing kan maken en hiervan de gevolgen begrijpt. Wanneer iemand niet wilsbekwaam is, omdat deze persoon aan alzheimer lijdt en niet meer weet wat voor gevolgen een beslissing zal hebben, heeft diegene een volmacht nodig.
Apraxie
Apraxie is een hersenaandoening waarbij je alledaagse handelingen niet meer kunt doen. Denk hierbij aan een taak met lichamelijke beweging, zoals eten met bestek of jezelf aankleden. De spieren werken normaal en een persoon weet ook precies wat hij of zij moet doen, alleen het lukt de hersenen niet meer om het lichaam aan te sturen. Dit is een hersenaandoening die bij dementie en alzheimer optreedt.
Volmacht
Een volmacht is een persoon die bevoegd is om namens jou te handelen. Een volmacht is vaak iemand die dicht bij een persoon staat, zoals een partner of familielid. Wanneer iemand zelf niet meer de juiste keuzes kan maken door bijvoorbeeld dementie, wordt een volmacht door middel van een officieel document aangewezen.

Recent beantwoorde vragen